O projekcieLiczenie jest jedną z podstawowych umiejętności, którą uczniowie powinni zyskać podczas nauki w szkole podstawowej. Jednak często uczniowie nie mają dobrych wyników z przedmiotu szkolnego – matematyka. Dzieci zwykle nie potrafią zastosować umiejętności matematycznych
w dziedzinach życia codziennego, aby odnieść sukces
w dorosłym życiu.
           Język angielski jest nauczany w szkołach całej Europy.
Uczniowie mają kontakt z językiem obcym również w sytuacjach nieoficjalnych, np.: poprzez telewizję, muzykę, gry komputerowe.
            Każdego dnia musimy rozwijać w naszych uczniach umiejętności cyfrowe i wykorzystanie narzędzi ICT. Pamiętać należy przy tym, że są oni bardzo zainteresowani wykorzystaniem nowych technologii, takich jak: komputery, laptopy, tablety, smartfony w życiu codziennym. Technologia ta jest również doskonałym narzędziem do nauki i nauczania.
            Projekt Numeracy@English został stworzony po to, aby pomóc uczniom zrozumieć znaczenie liczenia i matematyki w codziennym życiu, znaczenie nauki języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, oraz rozwijanie umiejętności cyfrowych.
Projekt Numeracy@English będzie realizowany przez trzy lata szkolne od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Marzena Kaszyńska. W projekcie bierze udział 8 państw: Portugalia, Chorwacja, Łotwa, Włochy, Hiszpania, Francja, Irlandia Północna i Polska.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza